Diğer Okudunuz mu?

Türk milletini karanlık ve cehalet içinde bırakıyorlar!

Mustafa Kemal‘in yurdunu modernleştirmek ve halkçı bir rejim kurmak konusundaki azmi bu yıllarda olgunlaşmıştır. 1914 Mayıs’nda Sofya yakınlarındaki Lülin Dağı‘na yapılan bir gezide, bir Bulgar yurttaşıyla (A. Graziani) yaptığı konuşma ilginçtir. Mustafa Kemal bu konuşmada çizdiği programı Cumhuriyet Türkiyesi’nde gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Graziani‘ye şöyle demiş:

“Türk milletinin fevkalade meziyetleri vardır. Fakat ne yazık ki onu karanlık ve cehalet içinde bırakıyorlar. Millet pratik bir şekilde modern maarife susamıştır. Rejim, iktisadi hayatın hiçbir cephesinde millet ve devletin faaliyet göstermesine müsaade etmiyor. Halbuki Türkiye’nin nefes alması, ilerleyebilmesi ve mazhar-ı hürriyet olması için her şeyden evvel Türk milletinin maneviyatını yükseltmek ve onu taassuptan kurtararak faal bir kudret iktisap etmesine çalışmak lazımdır. Millet cahil dervişlerin elinden tahlis olunmalı ve bunların yerine iyi tahsil görmüş, laik profesörler getirilerek işin başına geçirilmelidir. Hülasa, milletin daha pek çok şeye ve inkılablara ihtiyacı vardır. Millet aile ve toplum hayatında doğu düşünce tarzından sıyrılmalıdır. Türk halkının gerçeği görüp kavraya bilmesi için pek çok büyük reformlar gerekir.

İlber ORTAYLI, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 11.Baskı, Sayfa 99-100, Kronik Kitap

Kelimeler

  • Maarif: Öğretim ve eğitim sistemi. Bilgi ve kültür.
  • Tahlis: Kurtarmak. Halâs etmek.
  • Mazhar-ı hürriyet: Özgürlüğe/kurtuluşa erişmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir