[PHP] – PHP’ye Giriş
PHP Okudunuz mu?

[PHP] – PHP’de Değişkenler ve Yorum Satırları

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi php dilinde de değişkenlere ihtiyaç duyarız. Değişkenler için içinde belli bir değer taşıyan hafıza alanları diyebiliriz. Bu değerler genelde değişkenin adına yönelik olur ya da alakalı olabilir diyebiliriz. Elbette ki her şeyden önce değişkenin tanımlanması gerekir. Tanımlama yaparken değişkenin önüne $ işareti konulur ve boşluk bırakmadan değişkenin adı tanımlama kurallarına uygun olarak yazılır. Bir örnek vermek gerekirse; $isim = “faruk”; şeklinde olabilir. Burada $isim değişkeni hafızasında faruk değerini taşır.

Değişkenleri tanımlarken belli kurallar vardır. Bunlardan bahsedersek _ çizgi ile başlayabilirler, rakam içerebilirler fakat boşluk içeremezler yani değişken tanımlamasında boşluk kullanamazsınız çünkü boşlukta bir karakterdir. Değişkenlerin değeri programın başında girildiği gibi olabileceği gibi programın ilerleyen aşamalarında değişebilir de. Değişkenlerin bellek alanını veri türleri belirler. Bu veri türleri; integer, double, string, boolean, nesne ve dizi‘dir. Bunların kullanımına yönelik örnekler yazının devamında mevcut olacak. Ayrıca türler arasında dönüşümde yapılabilmekte.

<html>
	<head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<title>Php Değişkenler ve Yorum Satırları</title>
	</head>
<body>
<?php
$ad = "Faruk"; // ad değişkeni tanımlandı.
$soyad = "Kırmıızı"; // soyad değişkeni tanımlandı.
$yas = 22;
echo $isim = $ad . " " . $soyad; // string değerleri birleştirmek için . (concatenation) operatörü kullanıldı.
echo " Yaş: " . $yas; // yas değişkeni tanımlandı ve ekrana yazdırıldı.
echo "<br><br>"; // alt satıra geçildi.

/* PHP Veri Türleri */
$yil = 2015; // bu bir integer değerdir.
$pi = 3.14; // bu bir double değerdir.
$isim = "Faruk Kırmızı"; // bu bir string değerdir.

$dogru = true; // bu bir boolean değerdir.
if($dogru) { echo "Doğru"; }

class SINIF{
var $ad;
function ata($a)
{
$this->ad = $a;
}
}  // bu bir nesne dir.

$meyveler = array ("Elma","Muz","Çilek") // bu bir dizi dir.
// Tek satırlık yorum.
/* birden
fazla satırlık
yorum. */
?>
</body>
</html>

PHP’de Yorum Satırları

Bazen php kodlarımızın arasına yorum satırı eklememiz gerekebilir. Genelde bu yorum satırları eklediğimiz yerin yani orada ki kodun açıklaması olur. Bu ileride kodlar üzerinde çalışırken hem bizim için hem de bu kodları kullanan geliştiriciler için güzel bir açıklama mahiyeti taşır.

Php’de iki şekilde yorum satırı ekleyebiliriz bunlar tek satırlık ve birden fazla satır şeklinde olabilir. Eklemiş olduğumuz yorum satırları tarayıcıda görünmezler. Tarayıcıda görünmeseler bile çok fazla yani satırlarca yorum eklememiz sağlıklı değildir.

Umarım faydalı olmuştur. Yazının devamında görüşmek üzere…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir